Nopein laajakaista

Nopein laajakaista yhteys saavutetaan Suomen oloissa joko kaapeli-internet teknologialla tai valokuitukaapeli tekniikalla, jonka toimintatapa perustuu ADSL teknologiaan.

Kaapeliteknologian puitteissa, ja kaikista teknologiamuodoista nopein onWelho kaapeli-internet XXL 350M yhteys, jonka puitteissa datan siirtonopeus nousee jopa 350 Mbps alavirtaan, eli kun dataa siirretään internetistä tietokoneelle.

Kaapeli-internet yhteyksien heikkoutena on pidetty pitkälti sitä nopeuden puitteissa, että datan siirtonopeus saattaa laskea verkossa huomattavasti useiden yhtä-aikaisten käyttäjien ollessa verkossa, vaikkakin samankaltaisia ongelmia on myös kilpailevalla ADSL teknologialla.

Siten kaapeliverkon 350M siirtonopeus on teoreettinen maksimi, mutta käytännössä siirtonopeudet ovat huomattavasti merkittävästikin alle tuon teoreettisen maksimin.

Kilpailevan ADSL teknologian perusteknologian huippunopeus on aina 8 Mbps nopeuteen asti, mutta tämän teknologian kehitystyö on jatkunut siten, että seuraavan sukupolven ADSL2+ teknologialla päästään huomattavasti nopeampiin nopeuksiin, aina 24 Mbps saakka.

Useat ADSL teknologian rajoitteista johtuvat siitä että teknologia perustuu vanhojen kuparipohjaisten kaapeleiden hyödyntämiseen datan siirrossa. Koska nämä kuparikaapelit oli alunperin tarkoitettu vain puheen siirtoon, rajoitteisiin kuuuluvat mm. se, että siirtonopeus laskee mitä kauempana ADSL perusasemasta internetiä käyttävä sijaitsee, kuitenkin maksimissaan vain noin 4 km päässä.

Tämän etäisyys rajoituksen vuoksi useat haja-asutus alueet eivät ole voineet liittyä ADSL verkkoon, vaan niiden laajakaista ratkaisut ovat usein langattomia mobiiliratkaisuja.

Tähän kuparikaapeleiden ongelmaan on kehitetty ratkaisuna myös kehittyneempiä kaapelimateriaaleja, jotka optimoivat datan siirtomäärän. Yksi näistä ratkaisuista on valokuitumateriaaliiin perustuvat kaapelit, joiden puitteissa olevat ADSL pohjaiset ratkaisut yltävät jopa 100 Mbps datan siirtonopeuksiin.

Tulevaisuuden kehitysnäkymistä kehitteillä on muun muassa huippunopeita satelliitti laajakaista yhteyksiä, joiden datan siirto perustuu laser teknologiaan.

Näitä palveluja ja teknologioita ovat etupäässä kehittäneet varsinkin Japanilaiset yritykset, mikä ei varsinaisesti ole yllätys siltä kannalta ottaen, että Japanin kuluttajille mainosteteut laajakaista yhteydet ovat keskimäärin maailman nopeimmat OECD tilastojen (OECD Broadband Portal) perusteella.

Nopeimmat langattoman laajakaistan sovellutukset Suomessa, jotka ovat jo käytössä, käyttävät 50 Mbps siirtonopeuksia maksimissaan, ja perustuvat langattomaan 4G kännykkä teknologiaan. Näitä huippunopeita langattoman laajakaistan palveluja tarjoavat Suomessa esimerkiksi Elisa sekä DNA.